Zen

VYBAVENIE ZEN

BEZ REGULÁCIE OPERADLAS
DVÍHATEĽNÝ SEDÁKS
2 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS.O
OPIERKA HLAVYO
VYŠITIEO
HAFT - LOGOO

O – MOŽNOSŤ, S – ŠTANDARD