Sim

VYBAVENIE SIM

URČENÉ PRE AUTOMOBILY V KATEGORII M1
BEZ REGULÁCIE OPERADLAS
REGULOVATEĽNÁ OPIERKA HLAVYS
DVÍHATEĽNÝ SEDÁKS
3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁSS
SENZOR ZAPNUTÉHO PÁSAO
SENZOR OBSADITEĽNOSTI SEDADLAO
VYHRIEVANÝ SEDÁKO
PODLAKETNÍK BUSO
PODLAKETNÍK ČALÚNENÝO
VYŠITIEO
HAFT - LOGOO

O – MOŽNOSŤ, S – ŠTANDARD