NG500T

VYBAVENIE NG500T

URČENÉPREAUTOMOBILYVKATEGORIIM1   
FOTELBEZREGULACJIOPARCIA
3BODOVÝBEZPEČNOSTNÝPÁSMONTOVANÝVOPERADLA,PRAVÝ,ĽAVÝ
AUTOMATICKÁREGULÁCIAVÝŠKYPÁSA
NOHYMONTOVANÉOMAGAMI,ROZTEČ200mm-270mm
WVYROBENÝZVYSOKOODOLNÉHOPLASTU

O – MOŽNOSŤ, S – ŠTANDARD