Taxi Obrotowe

VYBAVENIE TAXI OBROTOWE

URČENÉ PRE AUTOMOBILY V KATEGORII M1
BEZ REGULÁCIE OPERADLAO
REGULÁCIA OPERADLAS
DVÍHATEĽNÝ SEDÁKS
3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS.S
ISOFIXO
SENZOR ZAPNUTÉHO PÁSAO
SENZOR OBSADITEĽNOSTI SEDADLAO
VYHRIEVANÝ SEDÁKO
OBRATNICAS
PODSTAVEC PYRAMÍDAO
PODSTAVEC INTERLEGO
PODSTAVEC SLIDEO
PODSTAVEC OKRAKO
SYSTÉM RÝCHLEHO DEMONTUO
PODLAKETNÍK BUSO
PODLAKETNÍK ČALÚNENÝO
STOLÍKO
SIEŤKAO
RÚČKA ZO ZADU OPERADIELO
VYŠITIEO
HAFT - LOGOO

O – MOŽNOSŤ, S – ŠTANDARD