Polo

VYBAVENIE POLO

URČENÉ PRE AUTOMOBILY KATEGÓRIE M2/M3
SEDADLO PRE JEDNU OSOBUS
SEDADLO PRE DVE OSOBYS
BEZ REGULÁCIA OPERADLAS
2 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁSO
3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁSO
SENZOR ZAPNUTÉHO PÁSAO
PODLAKETNÍK BUSO
ÚCHYT Z BOKU OPERADLAO
OGRANICZNIK BOCZNYO

O – MOŽNOSŤ, S – ŠTANDARD