Novis Pilot

VYBAVENIE NOVIS PILOT

URČENÉ PRE AUTOMOBILY KATEGÓRIE M2/M3
BEZ REGULÁCIA OPERADLAS
DVÍHATEĽNÝ SEDÁKS
3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁSS
SENZOR ZAPNUTÉHO PÁSAO
PODLAKETNÍK BUSO
PODLAKETNÍK ČALÚNENÝO
ZADNÝ ÚCHYTO
STOLÍKO
SIEŤKAO

O – MOŽNOSŤ, S – ŠTANDARD