Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu: „Wielofunkcyjny fotel wyposażony w urządzenie zabezpieczające kierowcę i członków załogi pojazdu specjalnego przed skutkami pionowych obciążeń dynamicznych o charakterze impulsowym”

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielofunkcyjnego fotela, który daje możliwość ochrony członków załogi przed działającym na pojazd specjalny udarem, powstałym m.in. w wyniku działania ładunku wybuchowego.

Planowane efekty: Fotel dedykowany do pojazdów specjalnych w 3 wersjach: dla kierowcy, dowódcy oraz załogantów,chroniący członków załogi przed oddziaływaniem krótkotrwałych, pionowych obciążeń dynamicznych o znacznych wartościach.

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:
INTAP Advanced Technology Sp. z o.o. Sp. k. – lider,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 954 137,51 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 884 512,51 PLN
OKRES REALIZACJI: 2021-2023


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.