Sim

Description:

Špecifikácia SIM
Určené pre automobily v kategórii M1
Bez regulácie operadla S
Dvíhateľný sedák S
3 bodový bezpečnostný pás S
Podlaketník čalúnený O
Podlaketník poliuretán bus O

LEGEND:
– Nedostupné
O Opcia
S Štandard

description
Share