INTERSCHUTZ 2020

W związku z panującą pandemią targi zostały odwołane.

15-20.06.2020